Abacija

Po balkanskom običaju ime kafane je odredilo ime čitavog kraja. Prije II svjetskog rata pored Gradskog mosta u Mejdanu postojala je kafana sa imenom Abacija. Ime je vjerovatno dobila po čuvenom austijskom ljetovalištu Abbazia, koje je kasnije postalo poznato kao Opatija.

 

Abacija1 

Abacija - Naše more na Vrbasu

Danas se pod imenom Abacija podrazumjeva plaža s desne strane Vrbasa, između Zelenog i Gradskog mosta. Ponekad se plaža djeli na više sekcija, uglavnom određenih imenima sedri i brzaka..

Kupalište je djelimično uređeno i ljeti je pod pravom opsadom onih koji nemaju ili para ili želje da osvježenje pronađu drugdje.

Abacija2 

Spasoci na Abaciji 

 

Abacija Sat 

Satelitski snimak Vrbasa - desno Abacija