Bojića han

U tursko vrijeme hanovi su bili mjesta u kojima su se trgovci zadržavali duže vrijeme, kupujući i prodajući svoju robu. Predstavljali su više od hotela, jer su omogućavali i smještaj robe. Pred kraj turske vladavine u Banjaluci je bilo šest hanova, a jedan od njih je bio na sjevernom ulazu u grad gornjoj Malti, i držao ga je čuveni trgovac Bojić, po kome je dobio ime Bojića han.

 

KajzerNekad
Pogled na Kajzerštrase sa Bojića hana nekad
 

U vrijeme Austrougarske proširena je saobraćajnica koja je vodila za Gradišku i kompletna ulica koja je išla do centra grada dobila je ime Carski drum. Gornji dio tog druma je dalje bio poznat kao Bojića han.

Danas bi taj kraj odgovarao gornjem dijelu ulice Mladena Stojanovića, od zgrade Vlade i Parka, do bivše Mljekare, Petrolove pumpe i sadašnje ulice Ranka Šipke.
Bojića han2
Bojića han sjever
-pogled sa Petrolove pumpe 2010. 
Bojića han filozofski-vlada 
Bojića han, pogled sa raskršća kod zgrade Vlade RS, 2010.
-Olimpijska ulica odgovara trasi stare pruge koja se vidi na slici iznad-