Carska kuća

Nekad vojna komanda sad Arhiv RS

Jedan od prvih velikih objekata, koji je Austrija sagradila bila je zgrada vojne komande. U narodu je postala poznata kao carska kuća, jer je reprezentovala moć austrijske imperije.

Vojna komanda i okolina pred kraj XIX vijeka.

Tokom vremena mjenjala je namjene uglavnom je služila kao kasarna, a od 1974. godine koristi se kao Arhiv, prvo Bosanske Krajine, a sada Rpublike Srpske. Zanimljivo je da je ovo zgrada koja je najduže u javnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, preko 120 godina je u funkciji državne uprave.

Arhiv Republike Srpske

Depo Arhiva