Pokrivena čaršija

1873. godine na prostoru pijace Govedarica, sagrađen je Bezistan. Činili su ga dva reda dućana - poznatih kao ćepenci. Ovi nadsvođeni ćepenci razdvojeni pješačkom stazom postali su poznati kao pokriveni sokak, pokrivena čršija, ali i Bezistan.

Izgled Pokrivene čaršije između dva svjetska rata

Pokriveni sokak je paljen i rušen u svim ratnim sukobima, a definitivno je srušen  1957. nakon požara i više nije obnavljan.

Naziv Bezistan zadržan je za prodavnicu podno Pijace, ali i on je gubio i mjenjao namjenu, pa ga danas čini niz malih radnji u koje rijetko ko zalazi.