Safikadin grob

Mjesto gdje zaljubljeni pale svijeće; doduše sve rjeđe.

Legenda o Safikadi je priča o ljubavi i onima koji su se voljeli do groba; a detalje potražite na sajtu.

Nalazi se u ulici Patijarha Sokolovića, između Kastela i Ferhadije.

Slike pokazuju da je zapušten, ali ne i zaboravljen.