Slap -Tulekova brana

Kad se kaže Slap većina Banjalučana pomisli na poznatu plažu u Desnoj Novoseliji.

Slap 

Kupalište je nastalo kad je sa radom prestao Tulekov mlin, koji je pregradio Vrbas jednom od prvih betonskih brana. Mlina više nema, ali je brana ostala. I kupalište.

Nekada se tu nalazio i autokamp, a danas je ostao samo restoran.

Plaža Slap

Restoran Slap