Umjesto uvoda u topografiju Banjaluke

Namjera nam je da obradimo sto i jedan pojam. Na taj način bi napravili nešto što ima radni naslov Mali rječnik banjalučke topografije.

Ponekad ćemo idiom i toponim da ilustrujemo pričom o njemu, a obavezno slikom, sadašnjom,  a ako je sadašnja nemoguća onda bivšom.

Naglašavamo da je ovo samo jedno viđenje.

Ne pretendujemo na jedinu i konačnu istinu, nju prepuštamo drugim instancama, mi smo ovo čuli, pročitali vidjeli..., ma šta bio šet`o.

 

Naši izvori su uglavnom još živi, pa kao takvi i podložni greškama. Ukoliko smatrate da smo negdje pogriješili javite nam, da anliziramo i korigujemo.

U narednim mjesecima pratićemo zainteresovanost i na osnovu nje odgovarajuće obraditi ovu temu.